Монголын анхны хиймэл оюун ✨
Турших
Эгүнэ-г туршиж үзэх үү✨
Бид эх хэл дээрээ (LLM) Large Language Model буюу хүний хэлснийг ойлгодог анхны үндэсний хиймэл оюуны загварыг хөгжүүлэн олон нийтэд танилцуулж байгаа юм.
Турших

Тоду бүртгэл
Үүсгэх

Хувь хүнБайгууллага